Scenekamp

På teater og scenekamp i kulturskolen ønsker vi at elevene skal oppleve trygghet, tørre å bli sett og hørt, jobbe med kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling. Samarbeid er kanskje det aller viktigste, og det er fokus på at elevene lærer av og med hverandre.


Scenekamp, eller actionbox er stuntpreget teater/drama. Elevene jobber med hele kroppen, lærer teknikker for å slåss og være i fysisk kontakt på scenen. Elevene er selv med på lage rammen for impro og å utvikle teaterstykker der action er den røde tråden.


Scenekamp er åpen for elever fra 10 år og foregår i aldersblandet gruppe. Undervisningen er i kulturskolens lokaler på Geilo samfunnshus. I skoleåret 2021-22 er undervisningstiden torsdag kl. 17.25-18.40.