top of page

Film og TV-Produksjon

Kulturskolen har høy kompetanse og etter hvert lang erfaring med lyd- og bildeproduksjon. I kulturskolen finner du moderne lydstudio og har nytt og spennende utstyr for både film og lydproduksjon. Undervisningen konsentrerer seg om digitale ferdigheter som film- og tvproduksjon samt studioarbeid. Undervisningen skreddersys den enkelte elev sin interesse.


I faget Film & TV-produksjon har elevene fokus på grunnleggende kunnskap om bildekomposisjon, bildeutsnitt, farger og innhold. I tillegg lærer elevene å håndtere videokamera - fra enkle håndholdte kamera til avansert utstyr og steady cam. Elevene er med på filmproduksjoner av kulturskolens forestillinger. Elevene er velkommen som medlemmer i Ductape Productions, som består av ungdom fra 10-18 år. Ducktape tar filmoppdrag for kulturlivet og kommunen.


Undervisning i film- og tv-produksjon passer for elever fra 10 år, og foregår individuelt eller par. På filmoppdrag og produksjoner jobber elevene sammen i mindre grupper.
bottom of page