top of page

Korps i skolen (KIS) og musikkorps

Korps i skolen er et satsingsområde for Hol kommune, og en del av musikkundervisningen for alle elever på 3. trinn. Erfaring viser at å gi musikkundervisning på korpsinstrumenter er en god introduksjon til både notelære, instrumentinteresse og samspill,. Det styrker også rekrutteringen til de lokale korpsene.Korps i skolen

Alle elever på 3. trinn er med på ukentlig undervisning i klassekorps, som skjer i vanlig skoletid. I tillegg til samspill med alle elevene på trinnet får elevene tilbud om undervisning sammen med sin instrumentgruppe i SFO-tiden.


KIS har konserter for foreldre og elever på skolen, i tillegg er de selvskrevne til 17. mai.

Undervisningen foregår på Hallingskarvet skole på tirsdager og på Geilo barne- og ungdomsskole på onsdager.

Korps i skolen er rekrutteringsgrunnlag for Geilo skolekorps.


Vi oppfordrer elever i Geilo skolekorps og 3. klassingene i KIS til å ta individuelle instrumenttimer i kulturskolen. Påmeldingen under gjelder dette. Elevene kan melde seg på trommer, treblås eller messingblås. Undervisningen i kulturskolen er individuell, men elevene får også tilbud om å spille sammen i grupper eller i band.
Comments


bottom of page