Kreativ skriving

I dette faget vil elevene lære seg å skrive bedre, uttrykke skriveideer, få mer bevisst språkbruk, lage spennende frie tekster og tekster med bestemte mål.
I undervisningen vil elever og lærer leke med det å skrive tekster, forskjellige måter å komme i gang med å skrive fortellinger, historier og dikt på. Sammen tar elevene i bruk forskjellige metoder og teknikker inn til det å skrive - for eksempel ordleker, bilder eller skriving i gruppe.


Å skrive har mange forskjellige sider. Tanker blir ideer, og ideer blir fortellinger. I faget vil vi starte prosesser som kan gi elevene lyst til å fortsette med skriving på egen hånd, se på ulike skriveteknikker og jobbe med sjanger, historiefortelling og dramaturgi. Elevene på skrivekurset kan også være med på å levere tekster til elevene som går på teater.


Elevene får jobbe på ulike måter for å bli kjent med personer de vil skrive om, og lære om hvordan en god historie kan bygges opp. Fortellinger kan skrives med planlegging men ofte er det like bra uten planlegging. Begge deler går like bra!


Kurset dreier seg ikke om å skrive riktig og lære regler, men å finne kreative måter inn til elevenes egne skriveprosesser.


Undervisning i kreativ skriving er åpen for elever fra 10 år og foregår i grupper.