top of page

Revy

På drama og teater i kulturskolen ønsker vi at elevene skal oppleve trygghet, tørre å bli sett og hørt, jobbe med kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling. Samarbeid er kanskje det aller viktigste, og det er fokus på at elevene lærer av og med hverandre.


En revy er en humorforestilling som består av både sketsjer, sanger og dans. I I revyen tar man gjerne opp dagsaktuelle hendelser på en komisk eller satirisk måte. I revygruppen i kulturskolen vil elevene jobbe sammen med å utvikle tekster og innslag som til slutt leder fram til en forestilling.


Revygruppa er åpen for elever fra 8. trinn og voksne.


Коментарі


bottom of page