top of page

Kulturkarusell

På kulturkarusellen får barn fra 2. trinn tilbud om musikk- og kulturaktiviteter av høy kvalitet. Det er fokus på deltakelse, lek og fellesskap. Kulturkarusellen bygger på rammeplanen for SFO, som også inkluderer aktiviteter som sang, musikk, dans og teater. Gjennom å tilrettelegge for slike aktiviteter skal barna få mulighet til å reflektere, være nysgjerrige, kreative, skapende og bli kjent med ulike kulturers uttrykksformer.


På kulturkarusell blir barna delt inn i grupper og følger undervisning og veiledning med lærer i bolker over 4 uker. Hver gruppe består av 2-4 barn. Barna roterer og får en introduksjon i piano/tangenter, gitar/ukulele, slagverk og sang. I løpet av karusellen får barna være med i studio og gjøre opptak av musikken sin, og alle får selvsagt opptaket med seg hjem.


Skoleåret 2022-23 skal Kulturkarusellen jobbe med sangen fra Daidalos (Gi meg slim), og vi oppfordrer deltakerne om å høre og lære seg sangen før undervisningen. https://www.youtube.com/watch?v=6AtdQ-SSjZU


Kulturkarusell er kulturskolens breddeprogram for de yngste elevene. Det er gratis å delta. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Hol og på Geilo. Tilbudet blir gjennomført i skolens SFO-tid.


Det er ingen krav om å være innskrevet i SFO for å bli med på karusellen, og det er heller ingen krav om videre deltagelse i kulturskolen etter at karusellen er ferdig.


Det blir oppstart på Geilo for elevene i 2. trinn torsdag 9. september 2022 kl 13.00. Hver økt varer i ca 35 minutter. Vi planlegger oppstart for elever fra Hallingskarvet skole etter høstferien. I løpet av skoleåret skal alle som har meldt seg på få tilbud om Kulturkarusell.


Påmelding til Kulturkarusell for skoleåret 2022-23 er mulig fram til 10. november.
Comments


bottom of page