Kulturkarusell

På kulturkarusellen får barn fra 6 år et tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet. Det er fokus på deltakelse, lek og fellesskap. Kulturkarusellen bygger på rammeplanen for SFO, som også inkluderer aktiviteter som sang, musikk, dans og teater. Gjennom å tilrettelegge for slike aktiviteter skal barna få mulighet til å reflektere, være nysgjerrige, kreative, skapende og bli kjent med ulike kulturers uttrykksformer.


På kulturkarusell blir barna delt inn i grupper og følger undervisning og veiledning med lærer i bolker over noen uker. I løpet av året roterer barna på ulike kunstgrupper - sang/musikklek, teater/drama, visuell kunst og dans.


Kulturkarusell er kulturskolens breddeprogram for de yngste elevene. Det er gratis å delta. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Hol og på Geilo. Tilbudet blir gjennomført i skolens SFO-tid.