top of page

Musikk og bildekunst

Kulturskolen har høy kompetanse og etter hvert lang erfaring med lyd- og bildeproduksjon. I kulturskolen finner du moderne lydstudio og har nytt og spennende utstyr for både film og lydproduksjon. Undervisningen konsentrerer seg om digitale ferdigheter som film- og tvproduksjon samt studioarbeid. Undervisningen skreddersys den enkelte elev sin interesse.


I faget Musikk og bildekunst får elevene lære at disse to kunstformene henger tett sammen, og ved å kombinere dem kan det skape en mer helhetlig, sammensatt og bredere opplevelse for publikum. I dette faget jobber derfor elevene med å komponere musikk og lage lydkulisser til bildekunst. Fokuset er på det musikalske og hvordan andre kunstuttrykk kan inspirere musikalske komposisjoner og lydbilder. Det er naturlig med et tett sammen med elevene på kunstfag.


Undervisningen i musikk og bildekunst er åpen for elever fra 10 år og foregår individuelt.
Comments


bottom of page