top of page

Piano

Kulturskolen tilbyr undervisning i klassisk piano, keybord og orgel. For de yngste elevene er det fokus på rytme og melodier. Barna trener både på notelesing og spiller på gehør. Etter grunnleggende begynneropplæring kan elevene velge å fordype seg i klassisk eller moderne musikk, samt bli kjent med både piano, orgel og keybord. Dette tilpasses den enkelte elven gjennom samråd med foresatte i utviklingssamtaler. Eldre pianoelever får også mulighet til samspill i band. Pianoelever deltar på kulturskolens forestillinger alene eller i grupper.


Elever kan melde seg på individuell pianoundervisning fra de er 6 år.

Elever bør ha et piano (eller el-piano/orgel) hjemme som de kan øve på.

Comments


bottom of page