top of page

Drama

På drama i kulturskolen ønsker vi at elevene skal oppleve trygghet, tørre å bli sett og hørt, jobbe med kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling. Samarbeid er kanskje det aller viktigste, og det er fokus på at elevene lærer av og med hverandre.


Begynneropplæringen i teater/drama har fokus på trygghet, teaterlek og det å tørre. Teaterundervisning skal stimulere fantasi og fokus på samarbeid og lojalitet.


Etter hvert som elevene blir eldre blir det mer fokus på improvisasjon, dramaturgi og historiefortelling. Videre jobber elevene med karakterutvikling og senere med teatertekster, stemmebruk, diksjon og fremføring.


Undervisningen i drama er åpen for barn fra 6 år. Undervisningen er i aldersinndelte grupper og foregår i kulturskolens lokaler på Geilo samfunnshus. I skoleåret 2022-23 er tidene slik:

  • Drama 1.-3. trinn: Torsdag kl. 14.50-15.50

  • Drama 4. trinn og eldre: Torsdag kl. 16.00-17.15

Σχόλια


bottom of page