top of page
IMG_20210519_164129.jpg

Ta form - Ta plass - Ta vare  

HOL KULTURSKOLE ER
Gled
e – Opplevelse – Fellesskap

Kulturskolen er en skole for livslang læring, med opplærings-
og opplevelsestilbud innenfor ulike kulturuttrykk.

Hol kulturskole skal være en foregangsskole preget av
nyskapning og kvalitet på alle nivå.
Nytt skoleår '24_edited_edited_edited.pn
bottom of page