IMG_20210519_164129.jpg

Ta form - Ta plass - Ta vare  

Hol kulturskole skal preges av:
Glede – Opplevelse – Fellesskap

 

Kulturskolen er en skole for livslang læring, med opplærings- og opplevelsestilbud innenfor ulike kulturuttrykk.

Hol kulturskole skal være en foregangsskole preget av nyskapning og kvalitet på alle nivå.